Future Ocean Incubator hjelper gründere og etablerte bedrifter med å utvikle gode forretningsideer innen hav

Vi skal gjøre bedriftsutviklingen mer effektiv, øke selskapenes vekst- og verdiskaping. Sammen leder vi havnæringen i en mer fremtidsfokusert og bærekraftig retning.

Future Ocean Incubator tilbyr oppfølging og rådgivning innen alle aspekt av forretningsutvikling. I tillegg tilbyr vi deg som gründer i en havnæring fine kontorplasser i et innovativt og delingsvillig miljø.

Vi kobler deg som gründer med relevante kompetansemiljø, kapitalmiljø og andre selskaper fra næringen, med det formål om å til enhver tid utvikle de gode ideene i riktig retning og gi ditt selskap optimale vekstvilkår.

Som inkubatorbedrift hos oss får du mulighet til å delta på arrangementer, kurs, og drøfte dagsaktuelle og framtidige utfordringer med noen av næringens fremste eksperter, i tillegg til:

Kompetanse:

  • Personlig rådgivning og oppfølging fra profesjonelle forretningsutviklere
  • Invitasjoner til relevante arrangementer og kurs
  • Bransjespesifikk ekspertise (Havbruk, marine mineraler, grønn skipsfart, olje og gass)

Ressurser:

  • Innovative kontorlokaler og møteromsfasiliteter på Marineholmen
  • Egne avtaler med rabatterte priser hos våre samarbeidspartnere innen jus, immaterielle rettigheter, patent, regnskap, økonomi, finansiering og markedsføring.
  • Tilgang på testfasiliteter

Nettverk:

  • Et sosialt og faglig miljø
  • Kobling mot forsknings- og utviklingsmiljø, investormiljø og næringsklynger

Inkubatoren er resultatet av et samarbeid mellom bransjen fremste aktører innen innovasjon, offshore energi, marin sektor og maritim sektor på Vestlandet, blant andre GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation og VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap.

Partnere

 
 

Våre eiere