Har du en ide innen grønn skipsfart?

Norge er verdensledende på grønn omstilling i alle deler av skipsfarten. Men skal vi innfri ambisjonen om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, må omstillingstakten økes.

Næringen ser seg rundt etter flere aktører som kan levere ny teknologi og nye løsninger for null- og lavutslippsskip. Grønn skipsfart trenger din idé, og som gründer hos oss får du tilgang på ressurser og kompetanse som hjelper deg mot mål.

Future Ocean Inbubator samarbeider med noen av bransjens fremste eksperter på grønn skipsfart. Sammen jobber vi for grønn innovasjon, slik at Norge kan gi et viktig bidrag til det globale klima- og miljøarbeidet.

Som gründer tilknyttet oss, får du tilgang på:

 • Kompetanse:
  – Personlig rådgivning og oppfølging fra profesjonelle forretningsutviklere
  – Invitasjoner til relevante arrangementer og kurs
  – Bransjespesifikk kompetanse fra ledende miljøer innen grønn skipsfart
 • Ressurser:
  – Innovative kontorlokaler og møteromsfasiliteter på Marineholmen
  – Tilgang på testfasiliteter
  – Egne avtaler med rabatterte priser hos våre samarbeidspartnere innen jus, immaterielle rettigheter, patent, regnskap, økonomi, finansiering og markedsføring.
 • Nettverk
  – Et sosialt og faglig miljø
  – Kobling mot forsknings- og utviklingsmiljø, investormiljø og næringsklynger