Har du en idé innen havbruk og oppdrett?

Havbruk og oppdrett er en av Norges viktigste næringer, og er ventet å bli enda mer essensiell for norsk økonomi i årene som kommer. Globalt står Norge i en særstilling med klima- og kystforhold som tilrettelegger for at vi kan være fremst. Men utviklingen i bransjen går raskt, og den norske konkurransekraften må styrkes.

Skal næringen nå ambisjonen om en dobling av eksportinntekter og arbeidsplasser innen 2030, er vi avhengig av bærekraftige innovasjoner. Vi trenger din idé, og som gründer hos oss får du tilgang til ressurser og kompetanse som hjelper deg mot mål.

Future Ocean Incubator samarbeider med noen av bransjens fremste eksperter innen havbruk og oppdrett. Sammen jobber vi for å styrke kunnskapsgrunnlaget og utvikle løsninger for en bærekraftig og fremtidig næring.

Foto: Wildhagen. 

Foto: Sjømatrådet og Wildhagen. 

Som gründer tilknyttet oss, får du tilgang på:

 • Kompetanse:
  – Personlig rådgivning og oppfølging fra profesjonelle forretningsutviklere
  – Invitasjoner til relevante arrangementer og kurs
  – Bransjespesifikk kompetanse fra ledende miljøer innen havbruk og oppdrett
 • Ressurser:
  – Innovative kontorlokaler og møteromsfasiliteter på Marineholmen
  – Tilgang på testfasiliteter
  – Egne avtaler med rabatterte priser hos våre samarbeidspartnere innen jus, immaterielle rettigheter, patent, regnskap, økonomi, finansiering og markedsføring.
 • Nettverk
  – Et sosialt og faglig miljø
  – Kobling mot forsknings- og utviklingsmiljø, investormiljø og næringsklynger