Har du en ide innen marine mineraler?

Det er forventet at etterspørselen etter kritiske mineraler vil flerdobles frem mot 2050. Vi vet at havet inneholder store mengder mineraler som er sentrale for energiomstillingen, og at Norge har noen av de beste forutsetningene i verden for å ta en ledende rolle innen bærekraftig utvinning av marine mineraler.

Skal vi dekke den fremtidige etterspørselen, er vi avhengig av nye ideer og ny teknologi på feltet. Fremtiden trenger din idé, og som gründer tilknyttet oss får du tilgang på ressurser og kompetanse som hjelper deg mot mål.

Future Ocean Incubator samarbeider med nasjonale forskningsmiljøer, industri og offentlige aktører for å styrke kunnskapsgrunnlaget om økosystemet i dyphavet, samt identifisere mulige negative konsekvenser knyttet til fremtidig utvinning. Vi samarbeider for å akselerere utviklingen innen en ny og viktig næring.

Som gründer tilknyttet oss, får du tilgang på:

 • Kompetanse:
  – Personlig rådgivning og oppfølging fra profesjonelle forretningsutviklere
  – Invitasjoner til relevante arrangementer og kurs
  – Bransjespesifikk kompetanse fra ledende miljøer innen marine mineraler
 • Ressurser:
  – Innovative kontorlokaler og møteromsfasiliteter på Marineholmen
  – Tilgang på testfasiliteter
  – Egne avtaler med rabatterte priser hos våre samarbeidspartnere innen jus, immaterielle rettigheter, patent, regnskap, økonomi, finansiering og markedsføring.
 • Nettverk
  – Et sosialt og faglig miljø
  – Kobling mot forsknings- og utviklingsmiljø, investormiljø og næringsklynger