Har du en ide innen offshore og fornybar energi?

Verden står overfor en enorm energiomstilling. Dette krever store investeringer i fornybar energiproduksjon og teknologi. Fornybar energi til havs er et område der det forventest stor vekst, og Norge har gode forutsetninger for å ta en sterk posisjon i det internasjonale markedet.

Skal vi realisere overgangen til et lavkatbonsamfunn, er vi avhengig av nye ideer og ny teknologi. Energifremtiden trenger din idé, og som gründer hos oss får du tilgang på ressurser og kompetanse som hjelper deg mot mål.

Future Ocean Incubator samarbeider med ledende nasjonale forskningsmiljøer, industri og offentlige aktører med ekspertise innen offshore og fornybar energi. Vi samarbeider for å akselerere utviklingen i en av fremtidens viktigste næringer.

Som gründer tilknyttet oss, får du tilgang på:

 • Kompetanse:
  – Personlig rådgivning og oppfølging fra profesjonelle forretningsutviklere
  – Invitasjoner til relevante arrangementer og kurs
  – Bransjespesifikk kompetanse fra ledende miljøer innen offshore og fornybar energi
 • Ressurser:
  – Innovative kontorlokaler og møteromsfasiliteter på Marineholmen
  – Tilgang på testfasiliteter
  – Egne avtaler med rabatterte priser hos våre samarbeidspartnere innen jus, immaterielle rettigheter, patent, regnskap, økonomi, finansiering og markedsføring.
 • Nettverk
  – Et sosialt og faglig miljø
  – Kobling mot forsknings- og utviklingsmiljø, investormiljø og næringsklynger