Har du en idé innen olje og gass?

Norge står i en særstilling som mangfoldig energileverandør. I mange år fremover vil det fortsatt være sterkt behov og etterspørsel for norsk naturgass.

Samtidig skal togradermålet nås, og det er ikke rom for flere forsinkelser i overgangen til et mer bærekraftig energisystem. Dette krever nye løsninger som kan bidra til å redusere utslipp fra sluttbruken av olje og gass, samt øke produksjonen av fornybar- og lavbarbongass. Fremtiden trenger din idé, og som gründer hos oss får du tilgang på ressurser og kompetanse som hjelper deg mot mål.

Future Ocean Incubator samarbeider med flere næringsklynger, utdanningsinstitusjoner og andre offentlige og private aktører med fokus på olje og gass. Sammen arbeider vi for å utvikle næringen i retning av å gi inntekter arbeidsplasser og samtidig bidra til å redusere verdens klimagassutslipp.

Som gründer tilknyttet oss, får du tilgang på:

 • Kompetanse:
  – Personlig rådgivning og oppfølging fra profesjonelle forretningsutviklere
  – Invitasjoner til relevante arrangementer og kurs
  – Bransjespesifikk kompetanse fra ledende miljøer innen olje og gass
 • Ressurser:
  – Innovative kontorlokaler og møteromsfasiliteter på Marineholmen
  – Tilgang på testfasiliteter
  – Egne avtaler med rabatterte priser hos våre samarbeidspartnere innen jus, immaterielle rettigheter, patent, regnskap, økonomi, finansiering og markedsføring.
 • Nettverk
  – Et sosialt og faglig miljø
  – Kobling mot forsknings- og utviklingsmiljø, investormiljø og næringsklynger