Sist avholdte Arrangementer

HAVlunsj: Plastic Pollution

Mellomrommet

Denne gangen arrangeres HAVlunsj av NCE Seafood Innovation og temaet skal plaste. PÅMELDING HER Plastforurensning er et presserende problem som har betydelige negative konsekvenser for det marine miljøet, dyrelivet og menneskers helse. Spesielt engangsplast utgjør en stor trussel ettersom det tar århundrer å bryte ned og ofte havner i hav og vannveier. Det er imidlertid […]

HAVlunsj

Vi inviterer til årets første HAVlunsj, som denne gangen blir arrangert av GCE Ocean Technology. HAVlunsj er en uformell møteplass for havnæringene, med fokus på kompetanseheving og nettverksbygging. Det er en serie med lunsjmøter som arrangeres i samarbeid av VIS, Maritime Bergen, GCE Ocean Technology, NCE Seafood Innovation og NCE Maritime CleanTech.   Hvordan tenkte […]