Hva kan vi gjøre for deg?

Har du en nyskapende ide innen hav? Vil du bidra til en bærekraftig utvikling for næringen?

Future Ocean Incubator tilbyr oppfølging og rådgivning innen alle aspekt av forretningsutvikling. I tillegg tilbyr vi deg som gründer i en havnæring fine kontorplasser i et innovativt og delingsvillig miljø.

Vi kobler deg som gründer med relevante kompetansemiljø, kapitalmiljø og andre selskaper fra næringen, med det formål å til enhver tid utvikle de gode ideene i riktig retning og gi ditt selskap optimale vekstvilkår.

Som inkubatorbedrift hos oss får du mulighet til å delta på arrangementer, kurs, og drøfte dagsaktuelle og framtidige utfordringer med noen av næringens fremste eksperter.

Vi hjelper deg som er helt i startfasen, du som nylig har introdusert et produkt i markedet, eller dere som nå er klare for global vekst. Ta kontakt med inkubatorleder Jon Stang Volden for å vite mer om hvordan vi sammen kan øke dine sjanser for å lykkes.

Som inkubatorbedrift får du tilgang på:

 • Kompetanse:
  – Personlig rådgivning og oppfølging fra profesjonelle forretningsutviklere
  – Invitasjoner til relevante arrangementer og kurs
  – Bransjespesifikk ekspertise (Havbruk, marine mineraler, grønn skipsfart, olje og gass)
 • Ressurser:
  – Innovative kontorlokaler og møteromsfasiliteter på Marineholmen
  – Egne avtaler med rabatterte priser hos våre samarbeidspartnere innen jus, immaterielle rettigheter, patent, regnskap, økonomi, finansiering og markedsføring.
  – Tilgang på testfasiliteter
 • Nettverk
  – Et sosialt og faglig miljø
  – Kobling mot forsknings- og utviklingsmiljø, investormiljø og næringsklynger

Interessert i å lese mer?

Har du en forretningside knyttet til offshore fornybar energi?

Vind, tidevann, bølge og sol

Har du en forretningside knyttet til havbruk og oppdrett?

Fisk, skalldyr, tang, tare og tunikater

Har du en forretningside knyttet til grønn skipsfart?

Har du en forretningside knyttet til marine mineraler?

Har du en forretningside knyttet til olje og gass?